Configurare câmpuri

Pentru ca pluginul să funcționeze corect, trebuie să setați care sunt câmpurile de interes pentru a fi autocompletate. Cel mai important este câmpul CUI, deoarece pe baza acestuia se vor face interogări în openapi.ro.

OpenAPI furnizează mai multe informații despre o companie, cum ar fi: numele companiei, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa sediului social, județul, orașul și codul poștal. Pentru a completa aceste informații automat, trebuie să specificați pluginului în ce câmpuri să completeze fiecare informație.

Aceste setări se efectuează în WooCommerce -> Setări -> OpenAPI, în secțiunea Setări OpenAPI Checkout.

Was this article helpful to you? No Yes

How can we help?